Dobrodošli.
Naša nova internet-prezentacija je u trenutno u pripremi.

Specijalizovano preduzeće za
termotehničke uređaje i postrojenja
površinske zaštite

kontakt e-mail:
office@alfaterm.rs

Tel:
+381 32 320 645
Fax:
+381 32 226 222
Mob:
+381 64 40 40 750,
+381 063 604 067

Adresa:
Alfaterm, d.o.o.
Njegoševa 6, 32103 Čačak,
Republika Srbija